Reklamácia tovaru

Na náš tovar poskytujeme záruku podľa zákona, 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. 

Ako prvé nám, prosím, Vaše rozhodnutie, že chcete tovar reklamovať, oznámte emailom na info@pravekozusiny.sk.

Nezabudnite uviesť číslo objednávky (podľa faktúry), svoje meno, priezvisko, adresu uvedenú v objednávke, kontakt na Vás, názov, kód, popis a počet kusov vracaného tovaru.  

Následne vyplňte formulár „Reklamačný protokol“, ktorý nájdete na našej stránke.

Urobte si fotokópiu faktúry aj vyplneného formulára (stačí odfotiť si do mobilu). 

Takto vyplnený formulár nám spolu s tovarom pošlite na adresu: 

 

Kožušiny s.r.o.

Alejová 2

040 11 Košice

Slovensko

t.č.: 0903453999 

info@pravekozusiny.sk

 

Samozrejme budeme akceptovať aj reklamáciu tovaru, ktorá nám nebola vopred oznámená emailom, ale iba rovno s originálom faktúry a vyplneným reklamačným protokolom na jej opačnej strane, zaslaná na našu adresu. 

Odporúčame Vám poslať: 

Tovar do 30€ – doporučene

Tovar nad 30€ v špeciálnej obálke ako POISTENÝ LIST (kúpite na pošte rôzne veľkosti) alebo ako POISTENÝ BALÍK.

Až do momentu prevzatia zásielky našou stranou, je zodpovednosť za zásielku na Vašej strane a pokiaľ sa zásielka stratí, z našej strany nevzniká právna povinnosť vrátiť Vám sumu zaplatenú za tovar. 

Prosíme, neposielajte nám tovar späť na dobierku. 

Náklady na prepravu a balné vracaného tovaru znáša kupujúci. 

O prijatí reklamácie a možnostiach jej vybavenia Vás budeme informovať emailom, resp. telefonicky alebo poštou.

Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu v súlade s právnym poriadkom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.

Po vybavení reklamácie od nás obdržíte písomné stanovisko.

V prípade, že sa bude jednať o chybu zo strany dodávateľa, náklady na vrátenie a balné Vám budú preplatené. 

Prosíme o fotokópiu dokladu o zaplatení poštovného a nákupu obalového materiálu.

Podrobnejšie podmienky reklamácie tovaru upravujú Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok. 

 

pravekozusiny.sk nájdete na GLAMI.sk